Behandling av personuppgifter

Brasar Hälsa AB värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av Brasar Hälsa AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Brasar Hälsa AB avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss, i samband med gjord registrering på hemsidan, samtycke i mail, sociala medier, bloggprenumeration och liknande instanser.

Vilka personuppgifter samlar vi in, hur länge sparar vi dem och hur samlar vi in uppgifterna?

Dina personuppgifter är trygga hos oss. Vi hanterar ditt namn, mailadress, adress och ibland telefonnummer för att kunna förse dig med aktuell information samt kunna leverera överenskomna tjänster. Dokumentation görs sparsamt och hanteras konfidentiellt.

Dokumentation från uppdrag sparas i 12 månader efter slutfört uppdrag. Kontaktuppgifter sparas tills dess att du aktivt ber mig att radera dem. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till annan part.

Har du tagit kontakt med oss av någon annan anledning, t.ex. begärt offert för våra tjänster eller kontaktat oss utan att vara kund, har vi endast den informationen som du lämnat vid din kontakt med oss. Blir det inget uppdrag mellan oss så kommer dina uppgifter att sparas max i 30 dagar för att sedan raderas.

Laglig grund

Brasar Hälsa AB behandlar dina personuppgifter enligt gängse lagstiftning. När det är nödvändigt behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke.

 

Ditt godkännande

Genom att registrera personuppgifter på hemsidan samtycker du till att Brasar Hälsa AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter, service eller liknande, för fakturering, offertinformation, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar. Brasar Hälsa AB äger rätten att dokumentera denna kommunikation.

Du har rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Brasar Hälsa AB, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.

 

Ändringar i vår sekretess- och användarpolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår sekretess- och användarpolicy.

Kontaktinformation:

 

Brasar Hälsa AB (556850-4392)

Uggelviken 18

791 91 Falun

 

070-3056433