InBody

Att väga sig är egentligen ett väldigt intetsägande sätt att ha koll på sin vikt – eftersom du ju inte alls vet VAD som väger, när du använder dig av en vanlig personvåg.

Om du vill veta något om din hälsa så är din vikt i kilo egentligen helt oväsentlig. Likaså ifall du är intresserad av information om hur ett tränings- eller dietprogram har fungerat.

Det finns tränande människor som haft betydligt lägre fettprocent och bättre fysisk status med tio kilo mer på kroppen än innan de hade lagt på sig dessa kilon… Man kan alltså vara både hälsosammare och smalare med en högre vikt, om det är musklerna som väger.

Därför är det väldigt intressant att veta vad det är som väger i din kropp. Hur din vikt är fördelad. Med den informationen kan jag hjälpa dig att tolka hur din livsstil fungerar för dig och hur din kropp mår på insidan. Detta gör jag med en InBody-mätning.

InBody är den mest precisa på marknaden när det gäller kroppsmätningar. Alla modellerna är hela 98,6 procent validerade emot en DEXA-röntgen.


Du som är intresserad av hur din kroppssammansättning ser ut, om du ökat i muskler på sistone eller om din kropp är belastad av det farliga vicerala fettet eller inte – du är välkommen till mig för att göra en mätning som ger sig svar på dina frågor!